Psykiater, DPS Lister

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Psykiater

­

Arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF

­

Sted

Flekkefjord

­

Søknadsfrist

30.04.24

Vi søker deg som ønsker å være en del av vårt DPS og vårt lokalmiljø, som er faglig dyktig, engasjert og som brenner for allmennpsykiatri og det å kunne tilby tjenester av god kvalitet nær der de fleste bor i distriktene. Vi kan tilby en spennende jobb hvor du selv kan være med å utforme din egen arbeidshverdag kombinert med et levende småbyliv og et utall av muligheter for en aktiv tilværelse i naturskjønne omgivelser. Her kan du lese mer om den flotte landsdelen vår, og for å utforske byen Flekkefjord kan du klikke her. Du kan bli bedre kjent med Farsund / Lista her og du kan lese mer om Kvinesdal her.

DPS Lister er ett av fire Distriktspsykiatriske senter i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus helseforetak. Vi har ledig to stillinger som overlege i poliklinikk hos oss. Vi er i dag lokalisert med allmennpsykiatriske poliklinikker i Flekkefjord, Farsund og i Kvinesdal. Vi har i tillegg døgnpost, AAT og Ambulant team i Kvinesdal. De to ledige stillinger skal fordeles mellom våre poliklinikker i Flekkefjord og Farsund. Tilhørighet / kontorplassering kan drøftes med søker for å finne den rette kombinasjon som passer for både deg og oss. 

Det er besluttet at det alle klinikkens tjenester i Listeregionen skal samlokaliseres, dette gjelder DPS Lister, ABUP Lister og ARA, hvor målet er å etablere robuste enheter med et større og mer stabilt fagmiljø. Det er et mål at vi i klinikken innen sommer 2024 har tatt stilling til i hvilken kommune vår nye lokasjon skal være. Det må forventes et lengre tidsperspektiv på dette arbeidet, men en samlokalisering av drift og en samling av fagmiljøet vil uansett være et arbeid hvor vi ønsker engasjement og involvering fra overlegene og ansattgruppen for øvrig. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, vurdering, diagnostisering og behandling knyttet til avdelingens og enhetens ansvarsområde.
 • Spesialist i avdelingens tverrfaglige møter. Avdelingen har felles Inntaks og utredningsteam på tvers av enhetene, vi har faste behandlingsmøter pr. team samt diagnosemøter i forbindelse med utredninger. Ansvar for de ulike møtene fordeles mellom spesialistene, og overlege inngår i dette samarbeidet. 
 • Veiledning for LIS og for andre behandlere ved behov. Bidra til internundervisning og til faglig utvikling i avdelingen. 
 • Ressursperson for teamet, særlig ang psykofarmaka og innen relevant lovverk psykisk helse.
 • Bistå øvrige ansatte med medisinskfaglig kompetanse.
 • Samarbeide med øvrige enheter og team i DPS Lister og i klinikken
 • Samarbeid ut mot opptakskommuner og fastleger

Kvalifikasjoner

 • Overlege, spesialist psykiatri
 • Erfaring fra allmenn poliklinikk
 • Beherske norsk meget godt, både skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til DIPS

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert
 • Interessert i veiledning av annet personale
 • Opptatt av tverrfaglig samarbeid
 • Godt humør og at du er interessert i dine kollegaer

Vi tilbyr

Vi kan tilby en spennende jobb hvor du selv kan være med å utforme din egen arbeidshverdag kombinert med et levende småbyliv og et utall av muligheter for en aktiv tilværelse i naturskjønne omgivelser.

 •  Stillinger: 2
 • Stillingsprosent: 100
 • Startdato: 02.09.2024

Webcruiter-ID: 4772343048

Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS