Samhandlingsoverlege, Samhandlingsenheten

Ansettelsesform: Fast 50 -100 % 

INFORMASJON

Tjeneste

Samhandlingsoverlege

Arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF

Sted

Kristiansand, Flekkefjord, Arendal

Søknadsfrist

12.11.23

Vi søker deg som kan styrke den medisinskfaglige kompetansen i vårt arbeid med samhandling. Vil du kombinere denne oppgaven med annet klinisk arbeid, kan vi tilby deg alt fra 50 -100 % fast stilling som samhandlingsoverlege i enhet samhandling. Enheten er del av Fagavdelingen som til sammen har fem stabsavdelinger og oppgaver innen kvalitet og pasientsikkerhet, beredskap, forskning, smittevern og samhandling.

Det blir ikke tid til å kjede seg, da oppgavene er mange og varierte. Vi bidrar til å forbedre tjenestene med søkelys på kvalitet, sikkerhet og samhandling. Dette gjør vi internt i helseforetaket og i samarbeid med Agders 25 kommuner. Som stabsavdeling jobber vi overordnet og strategisk, og konkret med systemer, strukturer og verktøy som fremmer de gode pasientforløpene.

Enheten med leder for praksiskonsulentordningen (PKO), rådgiver og samhandlingssjef, utgjør et dynamisk miljø som jobber godt i team og med våre mange samarbeidspartnere internt og eksternt. Helsefellesskapet Agder er en sentral arena i denne sammenheng (kommunene og sykehuset). 

Funksjonen som samhandlingsoverlege er ny og oppgaver og ansvarsområder vil utvikles i samarbeid med den som tiltrer stillingen. Vår base er i Kristiansand, men noe fleksibilitet er mulig.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonsnedsettelse og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til best mulig samhandling omkring pasientbehandling internt i SSHF og i samhandling med kommuner, fastleger, legevakt og avtalespesialister
 • Delta i tjenesteutvikling og forbedringsarbeid på Helsefellesskapets arenaer
 • Delta på strategisk nivå for å sikre samhandlingsperspektivet i helseforetakets planarbeid
 • Utvikle og bredde samhandlingskompetansen i SSHF, med særlig søkelys på medisinsk samhandling
 • Bistå PKO-leder og praksiskonsulentene i deres arbeid
 • Undervise om samhandling i LIS II og III-utdanningen
 • Bidra i saksbehandling og være medisinskfaglig rådgiver i enheten

Kvalifikasjoner

Utdanning

 • Medisinsk embetseksamen
 • Spesialitet i allmennmedisin/ samfunnsmedisin ønskes
 • Har Norsk autorisasjon som lege

Kompetanse og erfaring på områdene:

 • Samhandling i, og mellom, komplekse organisasjoner som kommune- og spesialisthelsetjenesten
 • System- og kvalitetsarbeid
 • Strategisk arbeid og virksomhetsutvikling
 • Prosess- og prosjektarbeid

Personlige egenskaper

 • Du jobber selvstendig og strukturert
 • Du er dyktig til å samarbeide, bygge nettverk og jobbe tverrfaglig og i team
 • Du har gode kommunikasjons- og relasjonsevner
 • Du har god formidlingsevne, skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vil vektlegges i tilsettingen

Vi tilbyr

Vi tilbyr deg et aktivt og levende fagmiljø som jobber for at Agders befolkning skal ha tilgang til gode helsetjenester på kort og lang sikt. Med Fagavdelingens øvrige seksjoner/enheter og deres dyktige og dedikerte ansatte, får du tilgang på et bredt og spennende fagmiljø - og gode kollegaer!

 Stillinger: 1

 Webcruiter-ID: 4714309259

Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS