Stipendiat- og overlegestilling - bryst- og endokrinkirurgi, Kirurgisk avdeling

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Arbeidsgiver

Sykehuset Østfold HF

­

Søknadsfrist

17.05.2024

Kirurgisk avdeling består av fagseksjonene gastrokirurgi, urologi, karkirurgi, bryst- og endokrin kirurgi, samt seksjon for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi.

Vi søker en engasjert stipendiat i 50 % stilling for PhD løp og 50 % klinisk stilling som overlege i bryst- og endokrinkirurgi. Det planlegges en studie hvor en undersøker om rekkefølgen på vaktpost lymfeknute-diagnostikken, før eller etter fjerning av svulsten i brystet kan påvirke overlevelsen. Stillingen har en varighet på 6 år.

Det er 4 overleger på seksjonen hvor alle jobber på begge lokalisasjoner, Kalnes og Moss. Det planlegges i utgangspunktet forholdvis lik andel av bryst- og endokrinkirurgiske pasienter. Vi opererer i overkant av 250 brystkreft pasienter og 300 thyroidea/parathyroidea årlig. Vi ønsker å bli et EUSOMA sertifisert senter. 

Arbeidsoppgaver

 • I 50 % klinisk overlegestilling:
 • Utredning, behandling og oppfølging av pasienter med bryst- og endokrinkirurgiske lidelser
 • Poliklinikk og dagkirurgi
 • Ivaretakelse av inneliggende pasienter.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i bryst- og endokrin kirurgi eller kort tid igjen til ferdig spesialist
 • Kirurgisk erfaring og personlig egenhet vektlegges
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk godt - muntlig og skriftlig.
 • Interesse for og erfaring med forskning
 • Kunne kommunisere på engelsk i forbindelse med stipendiat-stillingen

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å bidra til godt samarbeid i våre tverrfaglige miljøer
 • Kan arbeide selvstendig og er ansvarsbevisst
 • Ønske og motivasjon til faglig utvikling og god pasientbehandling
 • Evne til å kommunisere internt og eksternt
 • Evne til fleksibilitet

Vi tilbyr

 • Et trivelig og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Spennende og godt fagmiljø
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

____________________________________________________

Søker er velkommen til å kontakte overlege Olaf Johan Hartmann som er ansvarlig for forskningsprosjektet, eller seksjonsleder Eskil Fluge.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Webcruiter-ID: 4808939616

Powered by Labrador CMS