Vi søker seksjonsleder for anestesi - overleger, Anestesi leger

Ansettelsesform: Fast

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Seksjonsleder for overleger

­

Arbeidsgiver

Akershus universitetssykehus HF

­

Sted

Nordbyhagen

­

Søknadsfrist

07.01.24

Har du lyst på en utfordring? Legeseksjonen i Anestesiavdelingen ved Akershus Universitetssykehus omorganiseres og deles i to seksjoner. Vi søker derfor seksjonsleder for overleger i anestesiavdelingen. 

Anestesiavdelingen ved Ahus har nærmere 400 ansatte. Avdelingen er ansvarlig for anestesi på Nordbyhagen, Ahus-Gardermoen og Ahus-Ski. I tillegg bemanner avdelingen smertepoliklinikken, postoperativ seksjon og intensivseksjonen på Nordbyhagen.

Hele legeseksjonen består av ca. 80 leger, 28 av disse er LIS. Vi søker leder for overlegene

Overlegene er delt inn i sekundær, tertiær, intensivvakt og langdagsvaktlag på Nordbyhagen samt et vaktlag på Ahus-Gardermoen.

Avdelingen har hektisk og variert drift med store krav til fleksibilitet. Seksjonsleder for overlegene er del av ledergruppen ved anestesiavdelingen og jobber tett med avdelingsleder og de andre seksjonslederne i avdelingen.

Legeseksjonen er i en fase med omorganisering. Etter at seksjonsleder er tilsatt vil omorganiseringen videreføres med innføring av nivå-5 ledere. Det forventes tett samarbeid med seksjonsleder for Lis. I utgangspunktet er dette en fulltids lederstilling, men noe klinisk arbeid kan diskuteres dersom den som tiltrer stillingen ønsker dette. I tillegg til omorganiseringen av legeseksjonen, styrkes merkantile støttetjenester i avdelingen våren 2024. 

Avdelingen har sterkt søkelys på forskning og utdanning. Vi er et universitetssykehus med ansvar for undervisning av medisinstudenter fra UIO. Vi har to professorstillinger tilknyttet avdelingen. Begge er besatt. 

Avdelingen har et friskt, sosialt og stimulerende arbeidsmiljø. Det er stor aktivitet på dag, kveld og natt. Legene har allsidige arbeidsoppgaver med mange kritisk syke pasienter.

Akershus universitetssykehus er et sykehus med stor aktivitet. Vi utfører ca. 30000 kirurgiske inngrep årlig, og har ca. 5500 fødsler pr år. Intensivseksjonen behandler ca. 400 intensivpasienter årlig.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Skal rapportere om faglige, administrative og økonomiske forhold til avdelingsleder.
 • Har ansvar for personal- og sykefraværsoppfølging for overleger 
 • Har, sammen med seksjonsleder for Lis, ansvar for vaktplaner og turnuser for avdelingens leger
 • Representerer anestesiavdelingen i møter både internt og eksternt.
 • Har ansvaret for at det utformes mål og strategier for seksjonens virksomhet, samt systematisk resultatoppfølging av disse.
 • Har ansvar for ansettelser og opplæring av nyansatte overleger
 • Har ansvar for kompetanseutvikling og videreutdanning for overleger
 • Legger til rette for forskning og forbedringsprosjekter i egen seksjon.
 • Har i seksjonen ansvaret for det systematiske HMS-arbeidet, kvalitetsutvikling, rapportering av avvik etter gjeldene rutiner og tilbakemelding til de ansatte.
 • Har ansvaret for dialog og samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.
 •  Det forutsettes at den som tilsettes tar Ahus lederskole

Kvalifikasjoner

 • Søker må være spesialist i anestesiologi og intensivmedisin
 • Lederutdanning eller -erfaring verdsettes, men er ingen forutsetning
 • Søker må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Interesse for ledelse
 • Interesse for utdanning
 • Vi søker en kollega som har gode samarbeidsevner.
 • Pågangsmot, godt humør, stor arbeidskapasitet og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Personlige egnethet vektlegges.
 • Omstillingsevne og endringsvilje

Vi tilbyr

 • Mulighet for hjelp med bolig og barnehage.
 • Kort reisevei til Oslo. 
 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4739955293

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for cirka 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tjenestestedet er imidlertid Akershus universitetssykehus HF og innbefatter alle sykehusets lokasjoner. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov. 

Menneskelig nær - faglig sterk er vår visjon 

Kirurgisk divisjon består av 12 avdelinger som leverer kirurgiske spesialisthelsetjenester for hele opptaksområdet. Divisjonen organiserer også alle kirurgiske fellesfunksjoner som anestesi- og intensivvirksomhet og palliativ behandling. Utover behandlingstilbudet på Nordbyhagen, har vi pasientbehandling på Gardermoen og Kongsvinger, samt dagkirurgisk senter på Ski. Vi har også betydelig forsknings- og undervisningsaktivitet.

Powered by Labrador CMS