Administrerende direktør

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Administrerende direktør

­

Arbeidsgiver

St. Olavs Hospital HF

­

Sted

Trondheim

­

Søknadsfrist

04.03.24

Vi skaper fremtidens spesialisthelsetjeneste og trenger en toppleder til å vise vei

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er Norges fjerde største universitetssykehus og ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten ligger i Trondheim. Sykehuset er integrert med NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har 11 500 ansatte og et budsjett på 14,6 milliarder kroner. For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvalifiserte søkere, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Administrerende direktør

Vi søker en synlig, samlende og resultatorientert toppleder som skal lede videreutviklingen av St. Olavs hospital som et ledende sykehus både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har høye ambisjoner for pasientbehandling, forskning, innovasjon og utdanning i tett samarbeid med NTNU. Organisasjonen er i omstilling, og du må evne å bygge gode relasjoner til ledere og ansatte. God drift innenfor økonomiske rammer med fokus på nytenkning og kontinuerlig forbedring er avgjørende for å lykkes. Spesialisthelsetjenestens betydning for befolkningen, og sammenhengen mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, krever god dialog med pasientorganisasjoner, kommuner og andre samfunnssektorer.

Til en spennende og krevende topplederstilling, søker vi deg som har:

 • Relevant høyere utdanning
 • Solid erfaring fra ledelse av kunnskapsmedarbeidere
 • Sterk motivasjon for samfunnsoppdraget
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Stor arbeidskapasitet, klarer å lose krevende prosesser i havn og fremstår som trygg, åpen og ærlig også i krevende situasjoner
 • Gode egenskaper knyttet til å engasjere og inspirere ulike grupper, både internt og eksternt
 • Stor evne til strategisk helhetstenkning og til å bygge innovasjonskultur
 • God samfunnsforståelse og kunnskap om de utfordringer sektoren står foran
 • Erfaring fra å lede andre ledere i komplekse organisasjoner i omstilling

I tillegg er det viktig at du:

 • Kan balansere fagkunnskap, organisatorisk og økonomisk forståelse og samfunnsinnsikt og omsette dette til handling
 • Evner å bygge gode relasjoner og tillit til styre, eier, ledere, ansatte og samarbeidspartnere
 • Forstår dynamikken i samhandlingen med primærhelsetjenesten og universitetet

Søknadsfrist: 4.mars. 

Ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med partner Hans Petter Karlsen, tlf.934 25 743 eller partner Bjørg Alvestad, tlf.957 65 475. 

Etter søknadsfrist vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlige selv om de har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Blir dette aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring. Mener du å ha grunnlag for å få søknaden unntatt offentlighet, ber vi deg begrunne dette. 

Vi ser fram til å høre fra deg!

Powered by Labrador CMS