Lege i Spesialisering - radiologi, Avdeling for bildediagnostikk Levanger, Klinikk for bildediagnostikk

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Lege i Spesialisering - radiologi

­

Arbeidsgiver

Helse Nord-Trøndelag HF

­

Sted

Levanger

­

Søknadsfrist

10.03.24

Levanger har ca. 20.000 innbyggere og er ett av fire tettsteder i sykehusets nedslagsfelt. Levanger ligger ca. 80 km nord for Trondheim og 50 km fra sentral storflyplass (Værnes Lufthavn). Flytiden Værnes-Oslo er 1 time. Levanger kommune har godt utbygd skoleverk, et rikt kulturliv og har en variert natur mellom fjord og fjell med gode muligheter for friluftsliv.

Avdelingen utfører et bredt spekter av undersøkelser innenfor alle modaliteter og har en moderne utstyrspark. Avdelingen har for øyeblikket 9 overlegestillinger, og 7 stillinger for leger i spesialisering. Det er døgnkontinuerlig drift, og alle LIS går normalt 8-delt primærvakt med aktiv arbeidstid hele døgnet. 

Alle LIS får en individuell utdanningsplan med sikte på å bli spesialist i radiologi. LIS og overleger jobber sammen i granskningssoner og det er godt tilrettelagt for supervisjon og veiledning. Det er avsatt tid til faglig fordypning. Avdelingen er godkjent for utdanning til spesialiteten radiologi med inntil 3,5 år. Det settes av opptil 3 måneder opplæring før vakt. 

Avdelingen er organisert i egen klinikk i HNT, og alle LIS på Levanger er sikret gjennomstrømningstilling ved St. Olavs. for å fullføre spesialiseringen. 

Vi tilbyr en variert og spennende arbeidsplass, der du blir en del av et effektivt arbeidsmiljø, med faglig kompetente kollegaer.

Du kan lese mer om spesialiteten radiologi HER

Arbeidsoppgaver

 • Delta i den daglige driften på avdelingen, herunder utføre/tolke og beskrive de fleste typer undersøkelser som inngår i spesialistutdanningen for radiologer, delta i undervisning internt og utad mot klinikere og studenter.
 • Delta i primærvaktsjikt.
 • Avdelingen tilbyr gode muligheter for faglig utvikling med henblikk på kursdeltagelse.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Primært lege med gjennomført LIS 1 og evt. annen erfaring.

Personlige egenskaper

 • Må ha evnen til å jobbe systematisk og nøyaktig i samarbeid med kollegene på avdelingen og sykehuset ellers

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø og en spennende arbeidshverdag innenfor et fagfelt i rask utvikling
 • Oppstart 1.5.2024. Kan være fleksibel her.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring. 
 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Startdato: 01.05.2024

Webcruiter-ID: 4771562113

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no

Powered by Labrador CMS