Lege i spesialisering Revmatologi, Revmatologisk avdeling, Sykehuset Levanger

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Lege i spesialisering Revmatologi

­

Arbeidsgiver

Helse Nord-Trøndelag HF

­

Sted

Levanger

­

Søknadsfrist

01.04.24

Vil du bli en del av vårt team?

Levanger har ca. 20.000 innbyggere og er en av fire kommuner i nedslagsfeltet til Sykehuset Levanger. Levanger ligger ca. 80 km nord for Trondheim og 50 km fra flyplass (Værnes Lufthavn). Flytiden Værnes- Oslo er ca. 50 minutter. Levanger kommune har godt utbygd skoleverk, et rikt kulturliv og en variert natur med kort avstand mellom fjord og fjell med gode muligheter for friluftsliv.

Revmatologisk avdeling ved Sykehuset Levanger er en del av Klinikk for medisin og rehabilitering. Avdelingen har 5 overlegestillinger og 3 LIS 3-stillinger. Vi har i hovedsak poliklinisk virksomhet. 2 senger disponeres for alvorlig syke pasienter, eventuelle komplekse utredninger.

Avdelingen har avtale med Medisinsk avdeling Sykehuset Levanger om indremedisinsk tjeneste som ledd i utdanningsløpet.

Arbeidssted Sykehuset Levanger. Leger går ikke i vakt

Revmatologi er faget for deg som liker å bruke hele bredden av det medisinske fagfeltet. Du liker å se sammenhenger og helhet i møte med pasienter, samt utføre praktiske prosedyrer (ultralyd, leddpunksjon, mikroskopi mm.) for å finne riktig diagnose og behandling. Du kan lese mer om spesialisering i revmatologi her.

Arbeidsoppgaver

 • Utrede og behandle pasienter med revmatisk sykdom

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført og godkjent Lege i spesialisering del 1
 • Interesse for revmatologi
 • God i norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon

Personlige egenskaper

 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet til stillingen
 • Gode samarbeidsevner både i forhold til pasienter, kollega og andre samarbeidspartnere
 • Personlig og faglig evne til å ta egne avgjørelser, evne til å arbeide selvstendig og evne til å utvise godt faglig skjønn

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr spennende faglige utfordringer
 • Vi tilbyr et kollegium som er interesserte i faget og ønsker faglig utvikling
 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med stor grad av påvirkningsmuligheter
 • Vi har et nært samarbeid med andre avdelinger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Medlem i pensjonsordningen, 2 % pensjonstrekk, gruppeliv og ulykkesforsikring
 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4771441525

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no

Powered by Labrador CMS