Psykiater, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos

Ansettelsesform: Fast

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Psykiater

­

Arbeidsgiver

Helse Nord-Trøndelag HF

­

Sted

Namsos

­

Søknadsfrist

01.06.24

Tre timer nord for Trondheim, helt innerst i Namsenfjorden ligger Sykehuset Namsos, en del av Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetak). Helse Nord-Trøndelag har ansvaret for at 137 000 innbyggere i vår region tilbys spesialisthelsetjenester av høy kvalitet innen fysiske sykdommer (somatikk) og psykiatrisk helsevern. 

Klinikk For Psykisk Helsevern Og Rus ved Sykehuset Namsos gir et helhetlig psykiatrisk tilbud til ca. 44 000 innbyggere fordelt på 14 kommuner. Vi har et nært samarbeid med 1. linjetjenesten 

Vi ser nå etter en person som kan være med å styrke dette psykiatriske tilbudet, og lyser ut stilling som overlege i psykiatri. 

Avdelingen er underlagt Klinikk for psykisk helsevern og rus, som er en gjennomgående klinikk med lokalisasjoner både på Kolvereid, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal.

Vi driver moderne psykisk helsevern og rusbehandling, har lav andel tvangsinnleggelser og skal være tilgjengelig for befolkningen med korte ventetider og effektiv, kunnskapsbasert behandling. Du vil møte en velorganisert klinikk med høyt ambisjonsnivå innenfor pasientbehandling og faglig utvikling. Blir du ansatt hos oss vil du komme til en avdeling hvor det over tid har vært søkelys på å sikre legene gode arbeidsvilkår, slik at faglig utvikling og vekst kan ivaretas samtidig som man har tid til et liv også utenfor arbeidet. 

Helse Nord-Trøndelag lyser med dette ut 1 stilling som psykiater ved sykehuset Namsos. Søknader behandles fortløpende.

Arbeidsoppgaver

 • Vi ønsker at du skal ha en spennende og variert arbeidsdag, og dette er arbeidsoppgavene: 
 • Klinisk arbeid hvorav medisinsk sluttansvar for utredning, diagnostikk og behandling.
 • I samarbeid med seksjonsledelse bidra til forskning, fagutvikling og videreutvikling av behandlingstilbudet ved seksjonen og klinikken ellers.
 • Opprettholde søkelys på medisinske og somatiske problemstillinger, samt medikamentelle avklaringer og behandling.
 • Overleger med seksjonsspesialistfunksjon skal delta i seksjonens lederteam.
 • Undervisning, rådgivning og veiledning for LIS 1 og LIS 2/3 og i klinikken ellers, samt førstelinjetjenesten og andre eksterne samarbeidspartnere.
 • Vaktarbeid

Kvalifikasjoner

Ser dette ut som noe som kunne vært med å forme en spennende hverdag? Da er dette kvalifikasjonene du må ha:

 • Cand. med. med norsk offentlig godkjenning
 • Norsk spesialistgodkjenning i psykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin. 
 • Behersker norsk språk, muntlig og skriftlig.
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som:

 • En faglig sterk medarbeider som er åpen for nye utfordringer og som har erfaring med å arbeide i team.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner forutsettes.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Gode evner til målrettet, strukturert og selvstendig arbeid.
 • Initiativ, engasjement og fleksibilitet vil bli vektlagt. 
 • Evne til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer.
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon.
 • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

Sykehuset Namsos har et sterkt fagmiljø, og hos oss får du:

 • Klinikk for psykisk helsevern og rus – Sykehuset Namsos har i dag 10 overlegestillinger og 6 stillinger for leger i spesialisering i psykiatri, samt 3 LIS 1.
 • Legene ansettes i vaktlegeenheten som ledes av avdelingsoverlegen. 
 • God opplæring og veiledning.
 • Spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig, faglig sterkt og trivelig arbeidsmiljø.
 • Samhandlingen internt og eksternt fungerer godt, noe som blant annet vises ved at vi ikke har overbelegg ved vår akuttpost og korte ventetider for oppstart i poliklinisk behandling.
 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet, og for individuell faglig utvikling.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • Avtalefestet overlegepermisjon.
 • Tilrettelegging for forskning.
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår (KLP).
 • Bedriftsidrett.
 • Stillinger: 1
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4780941288

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no

Powered by Labrador CMS