Direktør - NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Direktør

­

Arbeidsgiver

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus A/S

­

Sted

Bergen

­

Søknadsfrist

28.04.24

 Vår visjon er: NKS Olaviken – for mestring og verdighet

Vi søker en tydelig, inkluderende og samlende leder med høy motivasjon for samfunnsoppdraget. Sykehuset har stor aktivitet knyttet til tverrfaglig behandling, forskning, utviklingsprosjekter, herunder rehabilitering av bygninger som vår nye direktør får et overordnet ansvar for.

Arbeidsoppgaver:

 • Øverste ansvarlig for sykehusets utvikling og drift
 • Ansvar for god økonomi- og virksomhetsstyring
 • Sikre framtidsrettet utvikling av våre tjenester i tråd med samfunnets og oppdragsgivers behov med pasientenes beste i fokus
 • Ansvar for å samhandle på tvers av forvaltningsnivå for å skape mer sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjenester.
 • Rapportering og tilrettelegging av saker for styret

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Solid erfaring fra, og innsikt i ledelse av kompetanseorganisasjoner, fortrinnsvis fra helsevesenet.
 • Relevant ledererfaring med dokumenterte resultater fra omstillingsprosesser, implementering, kvalitetsoppfølgning og økonomistyring
 • God forståelse for sykehusets oppgaver og rolle i samfunnet
 • Erfaring med involvering og godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste

Personlige egenskaper:

 • Gode strategiske egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Tydelig releasjonsbygger
 • Handlekraftig, fremoverlent og synlig
 • Tillitsskapende, robust og trygg
 • God omdømmebygger

Vi tilbyr en spennende lederstilling i et svært kompetent miljø. Lønn etter avtale. Gode velferdsordninger og offentlig tjenestepensjon i KLP.

For nærmere informasjon om stillingen ta gjerne kontakt med vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 917 29 682. Styreleder Frøydis Bruvik kan også kontaktes på tlf 482 48 234

Søknad og CV sendes snarest, og senest 28. april

Alle spørsmål til vår rådgiver behandles fortrolig inntil annet er avtalt.

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus A/S, er en regional spesialisthelsetjeneste for eldre med ulike psykiske lidelser og mennesker med demenssykdommer. Vi er pr i dag det eneste alderspsykiatriske sykehuset i Norge. Sykehuset tilbyr et bredt spekter av spesialisthelsetjenester innen diagnostikk og behandling av alderspsykiatriske lidelser og demens. Virksomheten omfatter poliklinikk, ambulerende tjenester, samt døgn poster med totalt 21 plasser. Sykehuset har driftsavtale med Helse Vest. NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus A/S driver også et ressurssenter for mennesker med Huntington sykdom. Dette inkluderer en spesialsykehjemsavdeling, poliklinikk, utredningsdøgnavdeling for personer med nevropsykiatriske lidelser. Spesialsykehjemmet har avtaler med ulike kommuner i Norge. NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus A/S er en privat ideell virksomhet, eiet av Bergen sanitetsforening. Sykehuset har rundt 145 medarbeidere med høy tverrfaglig kompetanse.

Powered by Labrador CMS