Klinikkdirektør, Klinikk for Somatikk Stord

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Klinikkdirektør, Klinikk for Somatikk Stord
­

Arbeidsgiver

Helse Fonna HF
­­

Søknadsfrist

26.8.2024

Om stillinga:

Som klinikkdirektør vil du bli ein del av toppleiargruppa, der du saman med resten av føretaksleiinga, skal bidra til å løysa det felles samfunnsoppdraget vårt. Du vil rapportera til administrerande direktør.

Klinikk for Somatikk Stord omfattar medisinsk avdeling, kirurgisk avdeling, føde- og gynekologisk avdeling, akuttmottak og anestesi avdeling og avdeling for rehabilitering. Stillinga inneber ansvar for ein klinikk med omlag 500 medarbeidarar. Klinikkdirektør har totalansvar for klinikken, det inneber totalansvar for fag og kvalitet, personell, drift og økonomi.

Kven ser vi etter?

Vi ser etter ein strategisk, synleg og trygg klinikkdirektør som er oppteken av å utvikle og skapa resultat i samarbeid med andre. Du har høgare utdanning, relevant leiarerfaring frå komplekse verksemder og det vil vera ein fordel om du har erfaring frå spesialisthelsetenesta. Du må ha god forståing for verksemdsstyring, pasienttryggleik, kvalitets- og forbetringsarbeid. I tillegg er det viktig at du er komfortabel med budsjett- og økonomistyring.

Som leiar motiverer og inspirerer du dine tilsette til å skapa eit godt arbeidsmiljø og levere gode tenester.

Vi tilbyr

Vi tilbyr spennande og utfordrande arbeidsoppgåver i eit helseføretak med dyktige leiarar og medarbeidarar. Du får gode moglegheiter til å påverke og utvikle føretaket vidare, saman med styret, leiarar og medarbeidarar. Du vil vere ein viktig bidragsytar i arbeidet med å utvikle spesialisthelsetenesta på heile Vestlandet, i tett dialog med dei andre helseføretaka – og det regionale helseføretaket.

For meir informasjon om stillinga, ta gjerne uforpliktande og konfidensiell kontakt med rådgivarane våre i Habberstad, Hans Petter Karlsen, tlf. 93425743 og Bjørg Alvestad, tlf. 95765475. Administrerande direktør Anders Hovland kan òg kontaktast på telefon 93287565.

Du kan be om å ikkje bli oppført på den offentlege søkjarlista. Dette må i så fall grunngjevast. Vi kontaktar deg dersom ønsket ditt ikkje blir teke til følgje.

Powered by Labrador CMS