Overlege Karkirurgi, Kirurgisk klinikk

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Overlege Karkirurgi

­

Arbeidsgiver

Helse Bergen HF

­

Sted

Bergen

­

Søknadsfrist

17.03.24

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, Kirurgisk klinikk, Avdeling for karkirurgi har ledig fast stilling som overlege.

Karkirurgisk Avdeling diagnostiserer og behandlar dei fleste karkirurgiske tilstandar som open og endovaskulær operasjon for aneurismer, carotiskirurgi, perifer karkirurgi og aksesskirurgi. Det er godt samarbeid med intervensjonsradiologisk avdeling. Det er ellers omfattande poliklinisk og dagkirurgisk verksemd med eige sirkulasjonslaboratorium.

Avdelinga er i ferd med å byggje opp eit forskingsmiljø og har PhD-kandidatar. Ein forventar deltaking i undervising/ introduksjon av medisinske studentar.

Avdeling har 6-delt bakvakt med passiv vakt på natt. Avdelingen Lis går i eget karkirurgisk forvaktssjikt til kl 20 på hverdager.

Det er 6 avdelinger i Kirurgisk klinikk: 

 • Avdeling for karkirurgi 
 • Avdeling for bryst- og endokrinkirurgi 
 • Avdeling for gastrokirurgi 
 • Avdeling for plastikkirurgi og brannskade 
 • Avdeling for urologi 
 • Traumesenteret

Vedkommande som får tilbod om tilsetjing må legge fram godkjend politiattest (vandel) jf. Lov om helsepersonell § 20a. Søkarar utanfor Skandinavia må dokumentere norsk kunnskap, både skriftleg og munnleg.

Ønsker ikkje kontakt med rekrutteringsbyrå eller annonseseljarar. 

Søknader utanom WebCruiter vil ikkje bli behandla.

Arbeidsoppgåver

 • Tilby kirurgisk kompetanse og nærvær
 • Greie ut, diagnostisere og behandle pasientar
 • Disponere og handtere ØH-stuer i samråd med kirurgiske bakvakter
 • Visittgang på inneliggande pasientar
 • Rettleie yngre legar
 • Elektive operasjonar
 • Utføre oppgåver som til ein kvar tid fell på avdelinga

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Søkar må meistre norsk godt, både munnleg og skriftleg
 • Søkar må vere spesialist i karkirurgi
 • Relevant erfaring frå sjukehus, der karkirurgisk erfaring blir lagt vekt på 

Personlege eigenskapar

 • Evne til å arbeide sjølvstendig, nøyaktig og målretta med arbeidsoppgåver
 • Er ansvarsbevisst og pasientorientert
 • Kan prioritere når situasjonen krev det
 • Har respekt for kvar enkelt pasient og kollega
 • Har gode evne til kommunikasjon
 • Det blir lagt sterk vekt på søkar sine personlege eigenskapar
 • Bidrar til eit godt arbeidsmiljø
 • Er lojal og trivast med tverrfagleg arbeid
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Høgt fagleg nivå med moglegheiter for forsking
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidslivbedrift (IA-bedrift)
 • Stillingar: 1
 • Heiltid / Deltid: Heiltid
 • Tilsetjingsform: Fast
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4770556312

Mangfaldserklæring 

Vi ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 14.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg helsehjelp til pasientane våre, og rett opplæring til pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 900.000 pasientar og bidreg i utdanninga av fleire tusen helsearbeidarar. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset. 

Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook

Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Vi ønsker å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.

Powered by Labrador CMS