Overlegestilling i et års vikariat ved anestesiavdeling, Klinikk A / anestesiavdelingen

Ansettelsesform: Vikariat

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Overlegestilling i et års vikariat ved anestesiavdeling

­

Arbeidsgiver

Helse Stavanger HF

­

Sted

Stavanger

­

Søknadsfrist

14.04.24

Ved Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, anestesiavdelingen er det ledig 1 års vikariat for overlege med mulighet for fast ansettelse. Det er også ledig et vikariat på 3 mnd. fra 01.09.24. Tiltredelse etter avtale

Anestesilegene har sitt arbeid knyttet til den operative virksomhet, intensiv, smerte og prehospitale tjenester.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Variert tjeneste knyttet til fagets 4 søyler kan tilbys.
 • Vakttjeneste tilknyttet operativ virksomhet dersom ikke annet avtales med avdelingssjef.
 • Deltakelse i undervisning, veiledning og supervisjon av LIS, sykepleiere og studenter.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i anestesiologi.
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Faglig engasjement.
 • Personlig egnethet vil vektlegges.
 • Faget er vaktintensivt så evne til å tåle hyppige, travle vakter vektlegges.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er et inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordning
 • Gode velferdstilbud som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Stillinger: 1
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4787039873

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for en inkluderende rekruttering.

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med nærmere 8000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. 

Les mer på www.helse-stavanger.no

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Powered by Labrador CMS