LIS 2/3 - med rekrutteringstillegg. Medisinsk klinikk

Ansettelsesform: Vikariat

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

LIS 2/3 - rekrutteringstillegg

­

Arbeidsgiver

Sykehuset Telemark HF

­

Søknadsfrist

30.06.2024

Har du lyst til å jobbe i et trivelig, inkluderende indremedisinsk miljø med stor og bred aktivitet? Ønsker du å jobbe på et middels stort sykehus som er stort nok til å få mengdetrening og variert erfaring, men som er lite nok til at man blir en del av en helhet og kjenner folkene man møter i gangene? Da er Medisinsk klinikk i Skien stedet for deg!

I medisinsk klinikk har vi ansvar for et opptaksområde med ca. 180.000 innbyggere, og i Skien har vi fem sengeposter (fordelt på indremedisin og grenspesialiteter, hematologi og onkologi, samt nevrologi og rehabilitering) med til sammen 104 senger. Det er 8 senger på felles intensivavdeling og observasjonssenger i akuttmottak.

Klinikken kan tilby spesialisering innenfor de indremedisinske fagområdene generell indremedisin, lungesykdommer, hjertesykdommer, fordøyelsessykdommer, infeksjonssykdommer, geriatri, nyresykdommer, endokrinologi og blodsykdommer. Spesialisering i akutt- og mottaksmedisin kan tilbys i samarbeid med akutt- og beredskapsklinikken. Ved oppstart vil det bli utarbeidet avtale om gjennomføringsplan inkludert sentral tjeneste ved OUS eller annet universitetssykehus. 

LIS 2/3 er tilknyttet sengepost og poliklinikk ved dagarbeid, og roterer til de ulike fagområdene gjennom spesialiseringen. LIS 2 går i vaktturnus med dagvakter og nattvakter, bak LIS 1, med overlege i hjemmevakt på natt. Sykehuset har en egen vaktlinje i akutt- og mottaksmedisin som er tilstede i akuttmottak på dag og kveld alle dager, denne planlegges utvidet til 24/7. Det er tett samarbeid mellom vaktlinjene.

Legetjenesten hos oss kjennetegnes av et trygt og godt arbeidsmiljø der alle kjenner alle, hvor det er lett å stille spørsmål og hvor vi er opptatt av å lære av hverandre. Vi vet at noe av det viktigste for deg som lege i spesialisering er å lære. Derfor får du selvfølgelig god veiledning og grundig opplæring hele veien. Det blir avsatt tid til veiledning hver måned. Som ny LIS 2 går du de første 3 ukene opplæringsvakter sammen med en erfaren kollega og vi har nylig etablert fadderordning. 

Vi ønsker å knytte til oss dyktige og engasjerte leger. Ta gjerne kontakt med fadderansvarlig eller avdelingsleder for en uforpliktende prat :)

Søknader behandles fortløpende. Oppstart etter avtale.

Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden. Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679).

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, initiell vurdering og igangsettelse av behandling på medisinske ØH-pasienter
 • Deltakelse i avdelingens vaktteam som sekundærvakt
 • Visitt på sengepost, deltakelse i oppgaver på poliklinikk, dagenhet og intensiv/overvåkning (med supervisjon av overlege)
 • Deltakelse i sykehusets utdanningsprogram for LIS
 • Veiledning av LIS 1
 • Øvrige kliniske oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Du har godkjent norsk autorisasjon som lege
 • Du har gjennomført og godkjent LIS 1 tjeneste
 • Søkere i LIS 1 tjeneste vil også bli vurdert, men tjenesten må være fullført før tiltredelse
 • Det er en fordel hvis du tidligere har arbeidet som lege innenfor somatikk
 • Gode språkkunnskaper er viktig for god pasientbehandling. Ikke-nordiske statsborgere må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på minimumB2-nivå

Personlige egenskaper

 • Du engasjerer deg og er interessert i faget
 • Du er strukturert, ansvarsbevisst og har god arbeidskapasitet
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du har en positiv innstilling og ønsker å bidra til det gode arbeidsmiljøet vårt
 • Du kunne gjerne tenke deg å bli overlege på Sykehuset Telemark etter endt spesialisering
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et godt kollegialt miljø og en inkluderende arbeidsplass
 • God faglig miljø og tverrfaglig samarbeid
 • Fadderordning
 • Lønn etter etter avtale. Det gis for tiden et rekrutteringstillegg utenfor årslønn til stillingen
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig - oppgis i søknaden hvis ønskelig
 • Velferdstilbud til ansatte.
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring. Se KLP for mer informasjon.

Telemark fylke kalles ofte ett Norge i miniatyr. Her har vi kort vei til sjø og fjell. Bygd og by. Rammet inn av en fantastisk skjærgård. Spektakulære innsjøer og majestetiske fjelltopper med eventyrlig natur. Samtidig er det urbane bylivet som tvillingbyene Skien og Porsgrunn byr på sentralt plassert på Østlandet. Her finner du et kulturelt mangfold og har utallige aktiviteter å velge i. Klikk deg inn på nettsidene til Visit Telemark for mer informasjon om opplevelser, kulturtilbud, nasjonalparker, attraksjoner, underholdning og mye mer. Siden boligprisene her fortsatt er lavere sammenlignet med andre fylker i regionen, er det gunstige forhold for de som er på boligjakt. Sykehuset Telemark HF ligger i hjertet av vårt fantastiske fylke, sett kursen mot Telemark!Klikk gjerne på linken under for å få et inntrykk av hvordan det er å jobbe hos oss:Vil du jobbe ved Sykehuset Telemark?

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 176 000 innbyggere i Telemark. Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark og disponerer om lag 5,2 milliarder kr. i året. Vår visjon er å gi helsetjenester til pasientenes beste.Sykehuset har om lag 3300 årsverk og 4100 ansatte.

Sykehuset Telemark ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. Dette gjelder uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller dersom du har hatt opphold i arbeidslivet («hull i CV`en»).

Les mer om oss på www.sthf.no

Medisinsk klinikk består av fem avdelinger og har drift på seks lokasjoner i Telemark fylke. Klinikken har om lag 450 årsverk, og leverer spesialisthelsetjenester innenfor alle indremedisinske fagområder. Vi arbeider også med rehabilitering og forebygging og har et eget Lærings- og mestringssenter. Sykehuset Telemark har et aktivt forskningsmiljø med fag og forskning organisert som egen avdeling.

Webcruiter-ID: 4822553265

Powered by Labrador CMS