Lege i spesialisering i allmennmedisin, Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Kristiansand

Ansettelsesform: Vikariat, heltid

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

LiS3 i allmennmedisin

­

Arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF

­

Sted

Kristiansand

­

Søknadsfrist

31.05.2024

Vil du jobbe med psykisk helse i et utviklings- og familieperspektiv? Ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) i Kristiansand kan vi tilby spesialiseringsløp med meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig tverrfaglig arbeidsmiljø. Spesialiseringsløp i barn- og ungdomspsykiatri muliggjør gjennomføring av hele spesialiseringsløpet på ett sted. LiS i ABUP jobber kun dagtid og er ikke inkludert i vaktordning med kveld/natt/helg foruten perioden med LiS tjeneste i voksenpsykiatrisk avdeling. I kombinasjon med fleksibel arbeidstidsordning vil LiS stilling ved ABUP fint kunne la seg kombinere med familieliv. Dersom det er ønskelig med vakttjeneste så kan vi tilrettelegge for dette i samarbeid med vaktapparatet i voksenpsykiatrisk avdeling.

ABUP gir spesialiserte helsetjenester til barn og ungdom i hele Agder. Avdelingen har totalt 6 polikliniske kliniske enheter lokalisert i Arendal, Kristiansand og Lister og 1 døgnavdeling lokalisert i Kristiansand. Avdelingen har i består i tillegg av merkantil enhet som gir administrativ støtte til behandlere og en aktiv forsknings- og utviklingsenhet.

ABUP Kristiansand har til sammen 10 stillinger for overlege, fordelt på fire enheter. I tillegg er det 5 faste stillinger for leger i spesialisering. Legegruppen møtes jevnlig og det er et godt og støttende legekollegium på tvers av enheter og lokasjoner. ABUP er opptatt av utdanning og har fokus på veiledning, kurs og seminarer. 

Vi tilbyr et 100% vikariat for LiS3 i allmennmedisin, med en 50% stillingsbrøk tilknyttet teamet for spiseforstyrrelser.
 Vikariatet har ett års varighet, med mulighet for forlengelse. Du vil få brukt den somatiske kunnskapen din samt bli kjent og jobbe med familiebasert terapi for spiseforstyrrelser. I de resterende 50 % er det mulighet for å være tilknyttet nevropsykiatriske team hvor sentrale oppgaver vil være somatiske undersøkelser, veiledning av familier og vurdering og oppfølging av medikamentell behandling i tett samarbeid med spesialsykepleier. Om du er interessert i et annet fagområde, kan vi også ha dialog om det. Skriv gjerne i søknaden om du har et fagområde av særlig interesse. Du vil få ukentlig veiledning hos overlege.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon, en før-samtale eller omvisning.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid i tverrfaglig team
 • Helhetlig utredning og diagnostisering av barn og unge 0-18 år
 • Behandling av barn, ungdom og familier med både (familie)terapeutiske og medikamentelle intervensjoner
 • Veiledning av foreldre
 • Samarbeid med andre avdelinger i spesialisthelsetjenesten
 • Tett samarbeid og veiledning av samarbeidspartnere i første linje (kommunal helse, barnehage/skole, PPT, barnevernstjeneste)

Kvalifikasjoner

 • Du har norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge er en fordel
 • Du har god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy
 • Du har førerkort klasse B

Personlige egenskaper

  Du er faglig nysgjerrigDu liker å jobbe både tverrfaglig i team og selvstendigDu har kapasitet til å reflektere, reagere fleksibelt, tåle tvilDu viser tilstedeværelse og engasjementDu jobber pålitelig og fleksibeltPersonlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst samt individuelt tillegg
 • Dekking av utgifter i forbindelse med spesialisering og kurs
 • Arbeidstid på dagtid
 • Fleksibel arbeidstid kan avtales
 • Et helhetlig utdanningsløp som kan tilpasses individuelt, i Kristiansand
 • Engasjerte, faglig dyktige kollegaer og godt teamarbeidsklima
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle tidligere spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

- Trygghet når du trenger det mestSørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Webcruiter-ID: 4796537673

Powered by Labrador CMS