Lege i spesialisering-onkologi. Senter for kreftbehandling, Kristiansand

Ansettelsesform: Vikariat

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Lege i spesialisering - onkologi

­

Arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF

­

Sted

Kristiansand

­

Søknadsfrist

28.07.2024

Er du engasjert og liker bredde i oppgaver og utfordringer?Er du ferdig med LiS1/turnustjeneste, og lurer på om onkologi er noe for deg? Da må du lese videre! 

Onkologi er et spennende fag som er i en rivende utvikling. Som lege i spesialisering hos oss får du muligheten til å lære deg avansert strålebehandling og medikamentell kreftbehandling. Du får jobbe tett med pasienter, og følge de gjennom ulike faser i kreftbehandlingen, og du får muligheten til å opparbeide deg god evne til informasjon og kommunikasjon med pasienter og pårørende. Hos oss på Senter for Kreftbehandling (SFK) får du muligheten til å jobbe i et kollegie med et høyt faglig nivå. Vi er store nok til å tilby bredde og faglige utfordringer, men ikke større enn at avdelingen er oversiktlig og gir et trygt og godt arbeidsmiljø.

SFK ved Sørlandet sykehus i Kristiansand er den største kreftavdelingen i Helse Sør-Øst etter OUS. Avdelingen har rundt 85 årsverk fordelt på ca 120 ansatte. Legestaben består av ca 9 årsverk for spesialister i onkologi, i tillegg til 3 overleger ved Lindrende enhet samt 3 LIS-leger. Avdelingen er organisert i en poliklinikk for medikamentell kreftbehandling, en stråleterapienhet, en enhet for lindrende behandling og lindrende team, samt en enhet for forskning.

På SFK har vi en stab av meget dedikerte og engasjerte medspillere i forskjellige yrkesgrupper; palliative sykepleiere, kreftsykepleiere, forskningssykepleiere merkantile, stråleterapeuter, fysikere, leger og overleger. Lindrende sengepost består av 8 senger. På kreftpoliklinikken er vi delt inn i diagnoseteam; urologisk kreft og melanom, brystkreft, gastrointestinal kreft og hematologi. Innad i temaene i kreftpoliklinikken jobber leger, sykepleiere og merkantil tett sammen, og det er lagt av tid til kompetansebygging og undervisning innad i hvert team. 

På SFK er vi kjent for å ha god pasientbehandling, og vi er kjent for et godt arbeidsmiljø. Vi setter pasienten først, og jobber sammen med pasienten, for pasienten, i alle yrkesgrupper og roller. 

Vi har per i dag to ledige vikariater i LiS onkologi;

2 x 100% st. vikariat i 12 mnd.

I begge vikariatene er det mulighet for forlengelse, og det er mulighet for fast ansettelse. Søknader vil bli vurdert fortløpende. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen omfatter poliklinisk arbeid innen medikamentell behandling og strålebehandling samt vaktarbeid på Lindrende sengepost.

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført LIS 1/turnustjeneste.
 • Kvalifiserte og egnede turnusventere som har interesse for onkologi kan vurderes for vikariat

Personlige egenskaper

 • Pasientorientert
 • Engasjement og arbeidsglede innen kreftfaget
 • Fleksibel
 • Kollegial medspiller 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Være engasjert og lærevillig
 • Vi verdsetter deg med positiv innstilling og godt humør du tar med inn i et godt arbeidsmiljø
 • Stor arbeidskapasitet der du takler en travel hverdag og også har tilstedeværelse og ro når det kreves
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt 

Vi tilbyr

 • En spennende avdeling med varierte og utfordrende oppgaver
 • Engasjerte kollegaer som har stor kompetanse innenfor kreftbehandling og palliasjon
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Et trivelig og meningsfullt arbeidsmiljø hvor vi alle er en del av et større fellesskap som er SFK; Sammen for Pasienten
 • Faglig og personlig utvikling

- Trygghet når du trenger det mestSørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Webcruiter-ID: 4826007440

Powered by Labrador CMS