Overlege/ Lege i spesialisering 3 i fysikalsk medisin og rehabilitering. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger

Ansettelsesform: Vikariat

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Overlege/LIS

­

Arbeidsgiver

Klinikk for medisin og rehabilitering

­

Sted

Levanger
­

Søknadsfrist

30.06.2024

Hei

Fysikalsk medisin er faget for deg som liker å bruke hele bredden av det medisinske fagfeltet i tverrfaglig samarbeid. Du liker å utforske, se sammenhenger og helhet i møte med pasienter for å bidra til mestring, aktivitet og deltakelse.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering består av en sengepost for spesialisert rehabilitering, fysikalsk medisinsk poliklinikk, samt vurderingsmottak for henvisninger til rehabiliteringsinstitusjoner.

Avdelingens mål er å jobbe kunnskapsbasert med utgangspunkt i pasientens livssituasjon og mål.

Oppstart etter avtale med varighet på ett år. 

Arbeidsoppgaver

 • Som overlege hos oss vil du få arbeidsoppgaver både i sengepost, poliklinikk, og regional vurderingsenhet. Klinisk og administrativt oppgaver. 
 • Du vil også delta i avdelingens forbedring- og utviklingsprosjekter. Som LIS vil du ha de samme oppgavene med unntak av oppgaver knyttet til regional vurderingsenhet.
 • I sengepost arbeider vi i tverrfaglige team rundt pasienten, hvor legen har det medisinske ansvaret i teamet.
 • Det er stor bredde når det gjelder diagnoser og problemstillinger. Det kan være pasienter som har behov for tverrfaglig spesialisert rehabilitering etter ervervet hjerneskade, nevrologisk sykdommer/skade, kreft, lungesykdommer, hjertesykdommer, beinamputasjon, multitraume.
 • I fysikalsk medisinsk poliklinikk har vi tilbud til mennesker med muskel-/skjelettplager og spastisitet etter hjerneskade. Vi har en arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk.
 • Vi gjør førerkortvurderinger til pasienter med kognitiv svikt og vurdering på protese etter benamputasjon.
 • Som LIS i vår avdeling jobber man tverrfaglig, men også selvstendig. Du vil delta på internundervising som dekker deler av læringsmålene.

Kvalifikasjoner

 • Må ha autorisasjon som lege i Norge
 • Må ha gjennomført LIS 1
 • Ønskelig med godkjent spesialisering innen fysikalsk medisin eller relevant fagområde
 • Behersker godt norsk skriftlig og muntlig; Bestått Bergenstesten nivå C1.

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter deg som har gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsferdigheter.
 • Vi ønsker at du er initiativrik og har evne til å lede deg selv i arbeidet og utvise godt faglig skjønn.
 • Personlig egnethet verdsettes høyt og vil være avgjørende ved ansettelse. 
 • Du har vilje og evne til å tenke helhetlig med utgangspunkt i pasientens livssituasjon og mål. Jobbe selselvstendig, men og i samarbeid med andre faggrupper, pasient og pårørende.
 • Du ønsker å bidra til faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Vi har et godt arbeidsmiljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver med stor grad av påvirkningsmuligheter. 
 • Tett tverrfaglig samarbeid.
 • Et godt samarbeid med andre avdelinger i HNT og kommuner.
 • Vi legger til rette for god opplæring, veiledning og faglig utvikling.
 • Vi anerkjenner og bruker hverandres kompetanse.
 • Vi ønsker å gjenkjennes på faglig trygghet.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring 
 • Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
 • Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen, bes opplyse om det i søknaden.

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no

Webcruiter-ID: 4807411802

Powered by Labrador CMS