Lege i spesialisering. Barne- og ungdomsavdelingen, Arendal

Ansettelsesform: Vikariat

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Lege i spesialisering

­

Arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF

­

Sted

Arendal

­

Søknadsfrist

04.07.2024

Barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus Arendal (SSA) er en del av Klinikk somatikk. Den består av Habiliteringstjenesten for barn og ungdom (HABU), Regional Kompetansetjeneste - Medfødte Russkader (RK-MR) og Barneavdelingen. Det er funksjonsfordelt ulike pediatriske fagområder mellom SSA og Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK). Det er generell pediatri med akuttmottak for sitt opptaksområde begge steder og vi er funksjonsfordelt på avansert epilepsiutredning og behandling, kompleks gastroenterologi/IBD spiseteam og hyposensibilisering, samt utredning for barn med medfødtre russkader. Vi ligger blant topp tre nasjonalt i forhold til behandling og oppfølging av barnediabetes.

Vi har ledig 1 x 100% vikariat som Lege i spesialisering ved Barne- og ungdomsavdelingen i Arendal.

Vikariatet er for 1 år fra 19.august 2024 eller etter avtale, med mulighet for forlengelse.

Ved intern omrokkering kan en annen stilling bli ledig.

Den som blir ansatt må ta del i gjeldende vaktplan.

Muligheter for noe hjemmekontor.

Spesialitet: Barnesykdommer.

Campus Sør er en avtale Sørlandet sykehus har inngått med Universitetet i Oslo om desentralisert utdanning av medisinstudenter. Avdelingen har lektorstillinger (deltid) for å undervise studentene, og studentene er en integrert del av klinikken. 

Avdelingen ble kåret til beste utdanningsavdeling for LIS i pediatri i 2024. 

Sykehuset har avtale om gruppe 1 tjeneste ved OUS.

Den som får tilbud om stillingen må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen inngår i avdelingens vaktordning som for tiden er 7 delt vakt, med friuke i turnus.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves fullført LiS1-utdanning.
 • Erfaring fra feltet er en fordel.
 • Det er nødvendig å mestre norsk, både skriftlig og muntlig.

Det er fordelaktig med erfaring fra arbeid med nyfødte.


Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for arbeid med barn, unge og familier

Vi tilbyr

 • Et aktivt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Stillingen inngår i avdelingens vaktordning som for tiden er 7 delt vakt, med friuke i turnus.
 • Aktivt faglig miljø som dekker de fleste interesseområder innen fagfeltet barnesykdommer
 • Legger stor vekt på spesialistutdanning og faglig utvikling.
 • Meget godt sosialt arbeidsmiljø og det legges vekt på individuell tilpasning ved behov
 • Har stor gjennomføringsgrad av internundervisning der også overleger deltar
 • Gjennomfører ukentlig simuleringstrening i akuttmedisinske tilstander
 • Deltakelse i Campus Sør med utdanning av medisinstudenter
 • Forskning er et satsningsområde ved Sørlandet sykehus.Det utlyses årlig 5 internefinaniserte PhDer. Vi har flere som tar sin PhD hos oss.
 • Vi har flere fagdager per år

  - Trygghet når du trenger det mestSørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

  Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook


   Webcruiter-ID: 4830571926
Powered by Labrador CMS