Vi søker overlege i onkologi Senter for kreft og blodsykdommer, Sykehuset i Vestfold HF

Ansettelsesform: Vikariat

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Overlege i Onkologi

­

Arbeidsgiver

Sykehuset i Vestfold HF

­

Sted

Tønsberg

­

Søknadsfrist

05.07.2024

Vi søker overlege i Onkologi. Vikariatets varighet i ett år fra tiltredelsesdato. Tiltredelse snarlig. Videre varighet er sannsynlig.

Senter for kreft og blodsykdommer (SKB) ligger i Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold. I 2021 flyttet senteret inn i nye lokaler der poliklinikk, sengepost og kontorbygg for leger ligger vegg i vegg. Medisinsk klinikk disponerer ca.150 senger og består organisatorisk av Akuttsenter, Indremedisinsk avdeling, Senter for kreft og blodsykdommer, Nevrologisk avdeling og Barn- og ungdomsavdeling. 

SKB dekker tilbudet innen hematologi, onkologi og spesialisert palliasjon for Vestfolds 240.000 innbyggere. Senteret har ansvar for pasienter med de fleste onkologiske og hematologiske diagnoser i alle sykdomsfaser. Innen spesialisert palliasjon har vi også pasienter med ikke maligne diagnoser. 

SKB har sengepost med 25 senger fordelt på hematologi, onkologi og palliasjon. I vår poliklinikk gis det ca 9000 behandlinger per år. 

Legekollegiet i SKB består av 10 overleger i onkologi, 5 overleger i hematologi og 6 Onk LIS. Det er en felles 10-delt vaktordning for onkologer og hematologer med tilstedevakt på sykehuset til kl.19 på hverdager, kl.16 i helg, og hjemmevaktordning i bakvakt utenom disse tidene.

Vår onkologiske del av driften er kjennetegnet av et høyt faglig og svært engasjert kollegium.

En ny kollega med evne til nytenkning og samarbeid i et dynamisk team og med interesse for å bidra til å videreutvikle et sterkt onkologisk fagmiljø.

For at flere pasienter skal få tilbud om deltagelse i kliniske studier åpner vi nå en forskningspoliklinikk finansiert av Kreftforeningen. Den skal også gi praktisk støtte til forskere i planlegging og gjennomføring av kliniske forskningsprosjekter. SKB har en klar strategisk målsetting om å øke hematologisk og onkologisk forskningsaktivitet. Det er ett tett samarbeid med Avdeling for patologi, og faste MDT møter for persontilpasset medisin. 

Vi er opptatt av tverrfaglig tilnærming, har sosionom som del av teamet rundt pasienten. Sykehusets livssyntjeneste er nær knyttet til virksomheten som samtalepartnere for pasient og pårørende, og som veiledere i etisk refleksjon også for legetjenesten. Vi har ett ambulerende palliativt team som har samarbeid med kommunale lindrende enheter, fastleger og hjemmesykepleie.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientbehandling i poliklinikk og sengepost
 • Diagnoseansvar for egen pasientgruppe, tilhørende MDT og faglig ansvar
 • Bidra til faglig utvikling i form av internundervisning, kontinuerlig forbedringsarbeid og utvikling av arbeidsformer
 • Veiledning og supervisjon av leger i spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i onkologi
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.Vi ser etter deg som har og er:

 • Forskningserfaring, innovasjon eller kvalitetsarbeid vektlegges
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Du må ha evne til å kommunisere og samarbeide godt
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Webcruiter-ID: 4829663969

Powered by Labrador CMS